top of page
生涯發展年會封面v0 (4).png
\ 首發場 /
由內而外充實生涯資源,補充一整年的續航力
你今年過得好嗎?
如果要為今年打分數從1到10分,你會打幾分呢?
無論是幾分,都可以好好檢視你目前的現狀
是否符合自己的期待?
如果符合,是因為你做了哪些努力?
如果未符合,有機會做哪些調整?

每個人都身兼不只一種「角色」
可能包含子女、父母、伴侶
工作者(員工、老闆、同事)、照顧者、學習者⋯
別忘了!還有最重要的『你自己』
我們很容易在繁忙中忽略了「照顧自己」
​照顧好自己,才有力量照顧身邊的其他人

讓「生涯發展年會」​在2023年的一開始​給你力量
本次邀請了12位講者,每人將進行18分鐘的短講
形式為全線上進行,分為上下半場
主題涵蓋自我探索、轉職、人類圖、生命數字
跨界合作、國際職涯、天賦運用、自我照顧
​優勢定位、生活設計、創造理想生活的秘訣⋯⋯

​生涯不侷限於傳統的線性發展,
每個人都可以打造獨一無二的多元可能性!
透過12場分享讓你在新的一年充滿力量,
​找出適合自己的舞台發光發熱!
12大生涯發展主題分享
|生涯短講馬拉松|每場18分鐘|
🟡 上半場 🟡
🟠 下半場 🟠
年會議程
09:30-09:35  ▎年會開幕  ▎
09:35-11:35  ▎上半場 6 位講者輪流分享  ▎

場次1 ➤ 09:35-09:55
🟡 Athena ☰ 給害怕做錯選擇的你 ☰
------------------------------------------
場次2 ➤ 09:55-10:15
🟡 Lucy ☰ 年後轉職必備心法 ☰

------------------------------------------
場次3 ➤ 10:15-10:35
🟡 朱芯儀 ☰ 心理韌性 ☰
------------------------------------------
場次4 ➤ 10:35-10:55
🟡 Yiting ☰ 做自己熱愛的事也能賺錢 ☰
------------
------------------------------
場次5 ➤ 10:55-11:15
🟡 海蒂 ☰ 用人類圖探索天賦 ☰
---------
---------------------------------
場次6 ➤ 11:15-11:35
🟡 陳宥安 ☰ 運用天賦翻轉困境,實現豐盛人生 ☰


11:35-12:00  ▎上半場 6 位講者QA座談  ▎
          ︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿
              12:00-13:00▾中場休息▾
          ﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀

13:00-15:00  ▎下半場 6 位講者輪流分享  ▎
場次7 ➤ 13:00-13:20

🟠 Sunny ☰ 跨國工作面面觀:國際職涯發展 ☰
------------
------------------------------
場次8 ➤ 13:20-13:40
🟠 Yiling ☰ 職場定位的快速指南 ☰
------------
------------------------------
場次9 ➤ 13:40-14:00
🟠 曾俊國 ☰ 無力感世代 ☰
---------------------
---------------------
場次10 ➤ 14:00-14:20
🟠 Nancy ☰ 用生命數字在職場發揮優勢 ☰
------------------
------------------------
場次11 ➤ 14:20-14:40
🟠 Amber ☰ 打造工作與生活的無限可能 ☰
------------
------------------------------
場次12 ➤ 14:40-15:00

🟠 豐盛早鳥讀書會 耘萱&文羚
☰ 打造你的職涯發展力 ☰


15:00-15:25  ▎下半場 6 位講者QA座談  ▎
15:25-15:30  ▎年會閉幕  ▎
◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠
\\手刀報名//
◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠
年會資訊
✦ 年會日期|2023/1/14(六)
✦ 年會時間|09:30-15:30

【歡迎自由選擇想聽的場次加入】
當然也可以從頭聽到尾
12個主題一次滿足 .ᐟ .ᐟ .ᐟ

✦ 參與方式|提供線上直播連結
✦ 參與費用|免費
✦ 主辦單位|生涯設計師
✦ 協辦單位|豐盛早鳥讀書會

即刻免費報名

開啟嶄新的一年

有任何問題歡迎透過以下管道聯繫我們!
主辦單位生涯設計師
bottom of page